Dla akcjonariuszy

07.09.2023

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Likwidator SAMITO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000882417 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 462 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 pkt 2 Statutu Spółki zawiadamia o zwołaniu na dzień 5 października 2023 roku, na godzinę 11:00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Wspólnej 41, 00-519 Warszawa 

Ogłoszenia

ARCHIWUM

25.07.2023
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd SAMITO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000882417 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 pkt 2 Statutu Spółki zawiadamia o zwołaniu na dzień 21 sierpnia 2023 roku , na godzinę 11:00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Wspólnej 41, 00-519 Warszawa.

14.02.2023
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd SAMITO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000882417 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 pkt 2 Statutu Spółki zawiadamia o zwołaniu na dzień 13 marca 2023 roku, na godzinę 12:00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 181B, 02-222 Warszawa.

02.09.2022

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd SAMITO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000882417 (dalej: „Spółka” lub „SAMITO S.A.”), działając na podstawie  art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych Kodeksu spółek handlowych oraz §14 pkt. 2 Statutu Spółki niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 28 września 2022 roku, na godzinę 13:00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SAMITO S.A. (dalej: „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 181B (02-222 Warszawa).

15.06.2021

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd SAMITO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000882417 (dalej: „Spółka” lub „SAMITO S.A.”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych Kodeksu spółek handlowych oraz §14 pkt. 5 Statutu Spółki niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2021 roku, na godzinę 12:00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SAMITO S.A. (dalej: „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Rzymskiej 9 (03-976 Warszawa).

22.04.2021

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd SAMITO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000882417 (dalej: „Spółka” lub „SAMITO S.A.”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 6 maja 2021 roku, na godzinę 12:00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SAMITO S.A. (dalej: „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Rzymskiej 9 (03-976 Warszawa).